För överlägsen detektering och hög immunitet mot falsklarm

 

Ett inbrottslarm är som allra mest effektivt när det har en avskräckande verkan så att personer med planer på inbrott avstår från att göra ett försök. Larmet kan även avbryta ett pågående inbrottsförsök genom att kraftiga sirener och blixtljus går igång i och utanför fastigheten. Genom dessa blir omgivningen varse om vad som pågår. En vanlig lösning är att larmet även går direkt till en larmcentral så att en utryckning till platsen för inbrottet kan ske.

 

Security Products har den rätta lösningen oavsett om det är för små eller mellanstora installationer eller för det privata hemmet. Produkterna kännetecknas av den bästa möjliga detekteringen och drifttid, samt att antalet oönskade larm reduceras. Security Products utbud innefattar huvudsakligen produkter från Vanderbilt som är en av världens främsta tillverkare av inbrottslarmscentraler, detektorer och annan utrustning som krävs för ett komplett inbrottslarmssystem.

 

Products Videoövervakning

Nya produkter
Visa

Utgående produkter
Visa