Larmsändare

Larmsändare används när det inte finns en inbyggd larmsändare eller om det finns krav på sekundär larmöverföring via GSM.