SPCW120.000 Trådlös
SPCW120.000 Trådlös

Beskrivning

Den trådlösa modulen SPCW120.000 har ett gränssnitt för en SPC-panel som kommunicerar med trådlösa detektorer och fjärrkontroller inom mottagningsräckvidden. Den trådlösa modulen kopplas direkt till SPC-systemets huvuddatabas och satsen innehåller en antenn som är monterad direkt på SPC-höljet.
WPIR Trådlös

Beskrivning

Den trådlösa detektorn WPIR är ett passivt infrarött quad-element med rörelsedetektor som stöds av SPC-systemet. Enheten har en detektionsräckvidd på 12 m och konfigurerbara inställningar för fast programvara som t.ex. känslighet, pulsräkning, övervakningstid, LED-funktion and Pet-immunitet.

Dokumentation

WPIR-CRT Trådlös

Beskrivning

Den trådlösa detektorn WPIR-CRT är en passiv infraröd rörelsedetektor med gardin som stöds av SPC-systemet. Enheten har en detektionsräckvidd på 12 m och detektionsvinkel på 6°. Enheten har en fast programvara med konfigurerbara inställningar som t.ex. känslighet, pulsräkning, övervakningstid, LED-beteende.

Dokumentation

WMAG Trådlös

Beskrivning

Enheten WMAG är en tunn och elegant trådlös magnetisk kontakt som stöds av SPC-systemet. Enheten stödjer vänster eller höger magnetplacering med mycket exakta halleffektsensorer. För en snabb installation monteras enheten på målytan med hjälp av en mycket stark självhäftande tejp. I den fasta programvarans konfigurerbara funktioner ingår övervakningstid och LED-beteende.

Dokumentation

Beskrivning

WSMK-enheten är en snygg trådlös rökdetektor som stöds av SPC-systemet. Enheten har detektionskänslighet på 2,3+1,2 %/ft, och när den aktiveras hörs en ljudsignal på 85 dB på 3 m. Enheten är helt EN14604-kompatibel och har en batterilivslängd på 10 år.

Beskrivning

WRMT är en fjärrkontroll med flera funktioner som gör det möjligt för en användare att interagera med SPC-systemet. Enheten stöder vanliga funktioner som t.ex. inställning, frånkoppling och deltillkoppling samt en användarprogrammerbar utmatningsfunktion och en SOS nödfunktion. WRMT-batteriet är också utbytbart för maximal livslängd.

Dokumentation

WPAN Trådlös
WPAN Trådlös

Beskrivning

WPAN är en vattentät trådlös personlarmsknapp som stöds av SPC-systemet. Enheten kan bäras som en klocka eller ett hängsmycke. Enheten kan också programmeras för att aktivera användardefinierade utmatningar på SPC-systemet.

Dokumentation

WMAG-I Trådlös

Beskrivning

Enheten WMAG-I är en trådlös magnetisk kontakt som stöds av SPC-systemet. Enheten aktiveras med en intern reed switch men den stöder också en montering med ytterligare en trådbunden detektor. Funktioner för programmerbar fast programvara inklusive övervakningstid. LED-beteende samt OCH-/ELLER-valbarhet för aktivering av inmatning (intern eller extern kontakt).

Dokumentation