SPC är en SBSC-godkänd serie centralapparater från Vanderbilt. Serien består av tre olika centraler från 8 sektioner upp till 512. SPC 4000 - 8 till 32 sektioner, SPC 5000 – 8 till 128 sektioner och SPC 6000 – 8 till 512 sektioner. SPC 5000 och SPC 6000 är godkända enligt SSF 1014-3 Larmklass 3 och SPC 4000 är godkänd enligt SSF 1014-4 Larmklass 1.

 

Utbyggnaden av sektioner sker med expansionsenheter som ansluts till systembussen som kallas XBus. Det finns olika expansionsenheter till SPC-serien i form av ingångsenhet, utgångsenhet, dörrcentral, PSU-enheter och olika manöverpaneler.

 

Alla centralerna programmeras direkt på plats via USB-port eller via modem/Internet med en väldigt överskådlig och logisk mjukvara som heter SPC PRO. SPC-serien kan lätt anpassas till utbyte av äldre centralapparat då det enkelt går att välja motståndsvärde för balanseringen. Antingen görs det generellt för hela centralapparaten eller individuellt för varje sektion.