Allmänt

Security Products utbud av seismiska detektorer är konstruerade för montering på alla typer av stål och betong och skyddar föremålet mot intrång med alla nu kända verktyg. Attacker utförda med sprängämnen, diamantborrar eller termiska verktyg som skärbrännare och termisk lans detekteras snabbt och säkert. Detektorerna kan monteras på alla typer av värdeskåp, valv, uttagsautomater och serviceboxar.

Vid intrångsförsök med verktyg som bygghammare, skärbrännare, vinkelslip och termiska redskap generas seismiska signaler som registreras av Senstec-kretsen. Signalerna som genereras av olika verktyg har olika frekvenskurvor.

 

Funktion

Detektorerna arbetar inom ett smalt frekvensområde, 13-19 Khz. Inom detta frekvensområde återfinns de frekvenser som generas då en attack med mekaniska/ termiska verktyg utföres. Störningar av typ trafikbuller och andra stomljud från ex uttagsautomater finns inom andra frekvensområden och kan därför särskiljas från attacksignaler. De mottagna signalerna omvandlas av Biomorph-sensorn till elektriska signaler och dessa används som referens vid signalbehandling/analysering.

 

Översikt

Biomorf-element sensorteknologi skyddar mot störningar.
Signalanalysen påverkas inte av luftburet ljud - detektorn kan monteras på såväl insidan som utsidan av föremålet som skall skyddas, utan att onödiga larm löses ut.
Känslighet och responstid kan programmeras.
Integrerat skydd mot elektromagnetisk störning.
En monterad testgenerator kontrollerar att detektorn är korrekt installerad.

 

NYTT: Vanderbilts seismiska beräkningsverktyg

När detektionsplanen av ett skyddat område planeras måste man ta hänsyn till många faktorer för att högsta säkerhetsnivå skall kunna tillhandahållas. Vanderbilts seismiska beräkningsverktyg hjälper till i designprocessen. Ange driftsradien för den valda detektorn samt dimensionerna på vägg, tak eller golv sedan kommer Vanderbilts seismiska beräkningsverktyg automatiskt att göra beräkningen:

 

    • Antal detektorer som behövs
    • Det optimala avståndet mellan detektorerna för att maximera detekteringsområdet

 

Klicka på bilden och spara filen på din dator eller laptop innan du kör programmet. För mer information om hur du använder Vanderbilts seismiska beräkningsverktyg, gå till bruksanvisningen i detta dokument.

 

Vanderbilts seismiska beräkningsverktyg - ladda ner genom att klicka på bilden!

 

Vanderbilt Seismic Calculation Tool