Detektorer inomhus

Innovativa produkter förebygger falsklarm genom att infraröda detektorer plockar upp den infraröda energin som utstrålar från människor och överför detta via avancerade filter och spegeloptik till ett pyro-element. Spegelteknologin i våra detektorer ger en hög känslighet i hela detektorns övervakningsområde, samtidig som den avancerade konstruktionen gör att detektorn inte påverkas av oväntade signaler från omgivningen.

 

Beroende på modell används en eller flera av följande tekniker:

- Vitljus filter, som eliminerar påverkan av vitljus från lampor och solsken.
- Svart spegeloptik, reflekterar infraröd strålning typisk för människor, och reducerar falsklarm på grund av att den absorberar hela ljusspektret.
- Visatec, mikroprocessorbaserat multikriteria signalanalys differentierat med intelligens och pålitlighet mellan inbrottssignaler och övriga påverkande signaler i omgivningen.
- En "Pirasic" konverterar det analoga signalen som har sänts till pyrosensorn till en digital signal för att reducera förekomsten av störningar av signalen för vidare analys.
- Den avancerade Matchtec® signalbearbetningen med kombinerat ultraljud och infraröd signal, samt analysen av dessa kriterier ger detektorn högsta möjliga detektionssäkerhet.
- Anti-mask övervakningsfunktion förhindrar sabotage med maskering, såsom spray eller övertäckning med tejp, då detta utlöser larm.