En glaskrossdetektor är en typ av skalskyddsdetektor och placeras på alla typer av fönster, glaspartier eller dörrar med glas som bör skyddas.

Security Products utbud av glaskrossdetektorer innefattar akustiska modeller som reagerar på ljud samt detektorer som arbetar med en piezoelektronisk kristall för att förstärka vibrationer. Detta skyddar även detektorn helt från yttre störningar.