KPD202 Kopplingsdosor - Alarm cable 2x0,5+4x0,22mm², screened

Beskrivning

Kopplingsdosa med 20-polig skruvplint + 2 för sab, skruvplint, sabotagekontakt med mikrobrytare