När du planerar ett passersystem, kom ihåg att dimensionera strömförsörjningen korrekt. Tänk på vilken kapacitet du behöver. Ibland behövs bara en enkel transformator - ibland flera centrala strömförsörjningsaggregat. Ta då hänsyn till ledningsareor och längder. Oberoende av behoven så kan vi erbjuda olika typer av produkter inklusive batteribackuper och specialanpassad strömförsörjning till Bewator 2010.