Inbrottslarm / Detektorer utomhus / Tillbehör

Beskrivning

Programmerings- och installationshjälpmedel till utomhus IR-detektorerna IS390, 392, 380, 382, 384, 404 och 405. Ger ett enklare och smidigare inställningsförfarande av känslighet och räckvidd. Möjlighet till grafisk presentation av larmtröskelnivå underlättar också installationen.