Entro - Passar överallt

Entro är ett modernt, flexibelt och kompetent, PC-baserat passersystem, utvecklat med användar- och installationsvänlighet i fokus. Systemet kan hantera 1024 dörrar med avancerade funktioner såsom larmstyrning, bokningsfunktioner samt integration med videoövervakning.