Omnis– det integrerade systemet

Omnis är ett SSF-godkänt integrerat säkerhetssystem och innehåller alla delar som krävs av ett modernt Security Management System. I Omnis kan du integrera larm, passerkontroll, videoövervakning och brandvarning. Dessutom har systemet inbyggda funktioner som personlarm, driftlarm och allmänna styrfunktioner för fastigheten.