Säkerhetssytem som säkrar din fastighet

Ett säkerhetssystem är en vital del av en säkerhetsanläggning.

Med våra säkerhetssystem Aliro, Bewator Entro och Bewator Omnis så kan man smidigt och flexibelt begränsa tillträdet till olika lokaler och säkerställa att endast behöriga personer kommer in samt även integrera andra vitala säkerhetsfunktioner som inbrottslarm, videoövervakning och brandvarning.