Inpasseringskort och brickor

Security Products erbjuder en mängd olika kort och brickor avsedda för användning med våra kortläsare. Valet av kort eller bricka avgörs av exempelvis lästeknologi, läsavstånd, livslängd och kostnad.